I Nora finns ett av landets mest utbyggda och omväxlande cykelområden – cykla korta, barnvänliga leder eller tekniska och långa krävande leder. Lederna är graderade efter tekniskt svårighet där grönt är lättast, följt av blått, rött och till sist svart. Kortaste leden är 2,8 km och den längsta är 38 km. På anslagstavlor vid Digerberget respektive Kalasexpressen finns aktuell information. Kartor finns att köpa på Nora Turistbyrå, ICA Supermarket och Kilsbergen. Läs mer på www.bergslagencycling.com.