Avgiftsfritt att avboka fram till dagen innan ankomst

Utifrån rådande situation har Lilla Hotellet valt att göra ändringar i ombokningspolicyn. Alla  bokningar  kan avbokas gratis fram till dagen innan ankomst vilket i och för sig inte är nytt. Det nya är att om du blir sjuk kan du även avboka samma dag som ankomst  fram till kl 10.00 utan kostnad.

Avgiftsfri avbokning gäller inte för gruppbokningar.

Såhär bokar du om eller avbokar
 • Kontakta oss  på telefon 0587-15400 eller 0707974096.

Om du har bokat rum via en annan aktör, som Hotels.com, Expedia eller Booking.com gäller deras avbokningsregler – och ev avbokning måste även då ske genom Booking.com, Expedia /Hotels.com

Ändrade rutiner för mat & dryck

Våra gästers och personals säkerhet är vår högsta prioritet. För att minimera risken för spridning av nya Corona-viruset så ändrar vi tillfälligt rutinerna vad gäller mat och dryck

 • Hotellets frukostbuffér finns kvar men vi är max 5 rum år gången i matsalen , vid respektive frukostsittning.
 • vi byter regelbundet uppläggningsbesticken samt torkar av ytor regelbundet
 • Alla buffémat är övertäckt
 • Vi lägger ut mindre åt gången och fyller på efterhand
 • Vi torkar regelbundet av alla greppvänliga ytor som stolar, bord handtag vilket vi alltid gör men nu lite oftare

Städrutiner på våra hotell

Vi har satt in extra resurser och ännu hårdare rutiner för noggrann städning av hotellrum mellan varje gäst. Såhär går en rumsstädning till:

 • Effektiva kemikalier används som är snälla mot människor och natur.
 • Alla ytor, inklusive dörrhandtag, lysknappar, fjärrkontroll och hårtork rengörs noggrant.
 • Städpersonalen använder ett set med engångshandskar per rum.
 • Städpersonalen använder ett set med trasor per rum.

Säkerhetsrutiner

Vi följer rekommendationer, råd och instruktioner från folkhälsomyndigheterna Vi bevakar även utvecklingen noga och uppdaterar rutiner efter hälsomyndigheternas rekommendationer.

Vårt hotell har extra uppmärksamhet på säkerhetsbilden för gäster och anställda. Vi anser att det är tryggt för hotellgäster och anställda att hålla normal drift så länge råd från myndigheterna hörsammas.

Om det uppstår en situation där en gäst eller anställd misstänks vara smittad av nya Corona-viruset kommer vi att följa instruktionerna från hälsomyndigheterna.

 Kan komma i kontakt med läkare och sjuksköterska om så skulle behövas.

Rutiner för att minimera och hantera smittorisk:
 • Vi har fått rådgivning av säkerhetsbolag i hur man specifikt som hotellaktör bör agera.
 • Medarbetare har instruerats i hur de bäst förhåller sig till den rådande situationen samt hur man bäst undviker smitta.
 • Vi undviker att ta i hand och undviker situationer där man blir utsatt för nysningar, hostningar och liknande.
 • Vi har ökat användningen av antibakteriell spray och hänvisar till tvål och vatten.
 • Vi uppmanar både personal och gäster att vara extra noga med handhygien.

Denna sida uppdateras när det kommer ny information om regler eller riktlinjer från relevanta hälsomyndigheter.